Ekin Öğretim Kurumları

Ekin Kişisel Gelişim Kursu

Alanında uzman öğretmen kadrosu, sürekli ders tekrarları, birebir etüt olanaklarıyla üstün başarı. Farklı ve yeni nesil soru tipleriyle donanımlı bol yayın.

Her öğrenciye danışman öğretmen, devamsızlık ve ödev takibi. Sürekli veli ile iletişim. Her hafta sonu yapılan değerlendirme sınavlarla öğrencilerin eksiklikleri tespit edilip grup ya da bireysel etütlerle eksik konuların tekrar edilmesi. Öğrenciye ders çalışma alışkanlığı kazandırma, kendi kendine öğrenme yeteneğini geliştirme.

Matematiksel düşünme, anlama, kavrama ve bakış açısını geliştiriyoruz. Fen bilimlerinde gözlem ve pratiğe dayalı bir eğitimle sınavlarda başarı elde etmeyi hedefliyoruz.

Öğrencinin okuma, anlama, algılama becerileri artırılarak paragraf soru çözümünde zaman problemini çözüyoruz.