Ekin Öğretim Kurumları

Ekin Kurs Merkezi

Alanında uzman öğretmen kadrosu, sürekli ders tekrarları, birebir etüt olanaklarıyla üstün başarı. Farklı ve yeni nesil soru tipleriyle donanımlı bol yayın.

Her öğrenciye danışman öğretmen, devamsızlık ve ödev takibi. Sürekli veli ile iletişim. Her hafta sonu yapılan değerlendirme sınavlarla öğrencilerin eksiklikleri tespit edilip grup ya da bireysel etütlerle eksik konuların tekrar edilmesi. Öğrenciye ders çalışma alışkanlığı kazandırma, kendi kendine öğrenme yeteneğini geliştirme.